Garden hallitus vuonna 2017

Jan Ristoja (varapuheenjohtaja)
Samu Ristoja (sihteeri)
Harri Saarinen (rahastonhoitaja)
Hannu Ojala
Mikael Nouro
Jukka Johansson

JSM joukkueet
Kolmosdivarissa pelaavan Garde 2:n joukkueen kokoajana toimii Jukka Johansson. Liigajoukkueen kokoajana toimii Samu Ristoja.

Jäsenmaksut
Kerhon jäsenmaksu vuodelle 2017 on 40 eur (1997 tai myöhemmin syntyneille 20 eur). Jäsenmaksun voi suorittaa tilille FI31 1031 5001 5830 20

Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi on Shakkikerho Garde, ruotsiksi Schackklubben Garde, ja sen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on shakkiharrastuksen lisääminen ja yleistäminen. Tämän tehtävän yhdistys pyrkii täyttämään järjestämällä shakkiturnauksia ja -otteluita, simultaaninäytöksiä sekä esitelmiä ja muuta vastaavaa shakkitoimintaa.


Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.


Yhdistyksen jäseniä voivat olla vuosijäsenet, ainaisjäsenet, tukijäsenet sekä kunniajäsenet. Yhdistyksen hallitus myöntää hakemuksen perusteella vuosijäsenyyden, ainaisjäsenyyden sekä tukijäsenyyden. Kunniajäseneksi kutsumisen vahvistaa yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta. Yhdistyksen kokous voi myöskin kutsua erityisen ansioituneen jäsenen kunniapuheenjohtajaksi.


Hallitus voi erottaa yhdistyksestä sellaisen jäsenen, joka jättää täyttämättä näissä säännöissä määrättyjä velvoitteita tai muuten toiminnallaan tuottaa huomattavasti haittaa yhdistykselle. Asianomaisella on oikeus saatuaan kirjallisen ilmoituksen erottamispäätöksestä esittää se yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Hänen on tästä aikeestaan tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin hän sai tiedon erottamispäätöksestä.


Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syys- ja vuosikokous. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hallitus kutsuu koolle tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokoukseen kutsutaan kirjallisella kutsulla, joka on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tai ilmoituksella, joka on julkaistava suuressa suomen- ja ruotsinkielisessä päivälehdessä vähintään viikko ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen jos se on sääntöjenmukaisesti kokoonkutsuttu. Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt. Kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri.


Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Samoin se päättää kuluvan vuoden hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä.


Syyskokous pidetään syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Se valitsee seuraavalle kalenterivuodelle:
– puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan;
– 3-5 hallituksen jäsentä yllämainittujen lisäksi;
– kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Syyskokous päättää myöskin seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään, tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

10§
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, jotka toimittavat kirjallisen lausuntonsa vuosikokoukselle.

11§
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos sen jäsenet ovat saaneet suullisen kutsun vähintään yhtä päivää ennen kokousta ja jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme sen jäsentä on paikalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä yhdistyksen jäsenistä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Äänten jakautuessa hallituksen kokouksessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilöstövaaleissa arpa.

12§
Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen määräämälle rekisteröidylle shakkijärjestölle Suomessa.

13§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.